Mijn methodieken voor relatietherapie

"Elke relatie kent zijn ups en downs. Dit is volkomen normaal!"

Relatieproblemen kunnen opgelost worden

Vaak merk ik in mijn praktijk dat het niet voldoende is om alleen de communicatieproblemen aan te pakken. Ruzies lijken ogenschijnlijk over verschillende zaken te gaan, maar bij nader inzien gaan ze vaak over hetzelfde, namelijk: macht en controle, zorg en nabijheid, en respect erkenning.

De overtuiging dat je alles alleen moet doen, verhindert bijvoorbeeld dat je er echt op kunt vertrouwen dat je partner er voor je is. Het gaat om diepgewortelde overtuigingen die tijdens of zelfs al voor de relatie (in de kindertijd) zijn ontstaan. 

Ik hoor vaak: ‘We belanden steeds weer in hetzelfde patroon waar we maar niet uitkomen’, wat tot veel frustratie leidt bij beide partners. 

Ik help jullie om hieruit te komen. Ik maak hierbij gebruik van verschillende methodieken voor relatietherapie.

Methodiek voor relatietherapie Anoek Leppink van Liefdeszaak
Anoek Leppink EFT relatie therapeut liefdeszaak haarlem

EFT Therapie

De belangrijkste methodiek voor relatietherapie is EFT. Je mist de verbinding in jullie relatie. Relatieproblemen zijn tussen jullie in komen te staan. Of je mist het vuur tussen jullie, maar weet eigenlijk niet wat de oorzaak hiervan is.

Tijdens EFT relatietherapie werken jullie aan het versterken van jullie relatie en het oplossen van jullie relatieproblemen. Met deze methode leer je steeds beter je eigen en elkaars gevoelens en angsten te begrijpen. Hierdoor worden jullie langzaam weer bereikbaar voor elkaar.

Een belangrijk onderdeel van EFT relatietherapie is het onderzoeken en doorbreken van (negatieve) interactiepatronen. Jullie leren om steun en begrip bij elkaar te vragen en vanuit hier een solide basis te creëren van waaruit jullie samen verder kunnen.

Imago therapie

Een andere belangrijke methodiek voor relatietherapie is Imago therapie. Je hoort mensen vaak zeggen over hun partner: “Het lijkt alsof ik je al jaren ken”. Je valt namelijk op iemand die vertrouwd aanvoelt. De basis van imago therapie is dat jij je partner kiest op basis van eigenschappen die je onbewust doen denken aan je ouders.

Vaak zet je met je partner je vertrouwde manier van met elkaar omgaan door. Dit kan vaak tot misverstanden leiden. Jouw partner is namelijk niet je vader of moeder maar triggert dat gevoel van vroeger wel. Daardoor zie je niet meer wie hij/zij echt is en ontstaan er ruzies, terugtrekgedrag en groei je uit elkaar. 

Het kernidee van Imago therapie is dat je een onbewust beeld (imago) van je ouders ontwikkelt, gebaseerd op zowel positieve als negatieve eigenschappen. Dit imago beïnvloed je partnerkeuze en verwachtingen in een relatie. 

De therapie maakt gebruik van gestructureerde dialogen om de communicatie tussen jullie te verbeteren. Dit heeft als doel jullie oude wonden te helen en een diepere verbinding te ontwikkelen zodat jullie elkaar als bondgenoten gaan zien in plaats van vijanden.

imago therapie liefdeszaak Anoek Leppink haarlem EFT
eft therapeut anoek leppink liefdeszaak haarlem systemisch werken

Systemisch werken

Systemisch werken is ontwikkeld door Bert Hellinger. Deze benadering onderzoekt de invloed van ons gezin en familie van herkomst op onze ontwikkeling en relaties. Wat was jouw plek? Hoe nam je ruimte in en was er balans? En hoe is dat nu?

Door middel van gesprekken en opstellingen wordt onderzocht welke patronen en verstrikkingen in relaties een rol spelen. Ik bied jullie praktische handvatten om deze inzichten toe te passen binnen de relatie.

EMDR

We maken allemaal intense gebeurtenissen in ons leven mee die heftig zijn. Op basis hiervan handelen wij, we beschermen onszelf. Dit beschermingsmechanisme treedt op in relaties die elkaar spiegelen en kan een liefdevolle intieme relatie in de weg staan. 

EMDR is een afkorting voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. ‘Eye movement’ kun je vertalen als ‘oogbewegingen’, ‘desensitization’ als ‘desensibilisatie’ wat zoiets als ‘minder gevoelig maken’ betekent, en ‘reprocessing’ als ‘opnieuw verwerken’. 

Wat je doet met EMDR is de traumatische gebeurtenis voor de geest halen terwijl je snelle oogbewegingen maakt. Hierdoor verwerk je deze gebeurtenissen en word je er minder gevoelig voor; het brengt dus minder spanning en nare emoties met zich mee. 

Je kunt alleen voor EMDR naar mijn praktijk komen, maar we kunnen het ook naast de reguliere sessies inzetten. De resultaten zijn verbluffend. Gevoelens van blokkades worden opgeheven en je kunt weer jezelf zijn zonder angst, wat uiteraard zeer positief is voor jullie relatie.

Mannelijke & vrouwelijke polariteit

Mannelijke energie wordt vaak geassocieerd met eigenschappen als leiderschap, daadkracht, en focus op doelen. Eigenlijk de energie die naar buiten toe gericht is.

Vrouwelijke energie wordt geassocieerd met zachtheid, intuïtie, verbinding en het vermogen om te ontvangen.

Ik ga met jullie onderzoeken of deze energie binnen jullie relatie in balans is. Mijn ervaring is dat inzicht in deze polariteiten in jezelf – en in de relatie – al veel helderheid kan geven. 

eft therapeut haarlem anoek leppink liefdeszaak man vrouw energie

Waarom hebben we ruzies?

Ruzies ontstaan vaak door herhalende situaties die ons frustreren. Simpele voorbeelden zijn de vuile vaat die maar blijft staan, teveel op je mobiel zitten, belangrijke beslissingen die alleen worden genomen in plaats van samen, discussies over politieke standpunten, opvoeding van de kinderen, een bepaalde toon waardoor je je dom voelt of gewoon een gebrek aan aandacht. 

De ruzies die hieruit ontstaan escaleren snel en laten ons vaak alleen achter met onze wonden, terwijl we juist steun van onze partner nodig hebben.

De diepere oorzaak van ruzies ligt niet in de specifieke gebeurtenissen die hierboven beschreven worden, maar in onderliggende behoeften, kwetsbaarheden en vooroordelen die keer op keer worden getriggerd. Dit heeft te maken met onze eerdere ervaringen en gevoelens van verwaarlozing en onzekerheid.

Meestal raken we tijdens een ruzie zo gefocust op individuele details dat we het grotere geheel missen. Wat zou er gebeuren als we een pauze nemen, een ademhaling, en proberen samen te werken om te onderzoeken wat er echt aan de hand is? Voordat de ruzie zó uit de hand loopt dat je door de bomen het bos niet meer ziet. 

Het onderzoeken van welke behoefte eigenlijk ten grondslag ligt van de ruzie geeft heel veel inzicht en daarom ook duidelijkheid. Als je weet- en kan communiceren naar je partner toe waar het echt over gaat en wat er in je omgaat kan deze je ook veel beter begrijpen en steunen. De echte oorzaak van een ruzie kan je vaak onderverdelen in één van de volgende drie categorieën:

Fighting couple art for Anoek Leppink Liefdeszaak Haarlem EFT relatietherapie

Macht en Controle
Ruzies over macht en controle kunnen klinken als:
“Je valt me steeds af waar de kinderen bij zijn.”
– “Omdat ik minder verdien dan jij, heb ik het gevoel dat ik eerst jouw toestemming moet vragen voordat ik iets koop. Ik weet dat je dat niet van me vraagt, maar toch voelt het zo.
– “We hebben alleen seks wanneer jij het wilt.”

Zorg en Nabijheid
Ruzies over zorg en nabijheid kunnen klinken als:
Waarom steun je me niet als ik angstig ben in plaats van me slechter te laten voelen over hoe ik ermee omga?
– “Waarom ben ik altijd degene die jou whatsappt of belt? Ik ben steeds degene die het initiatief neemt, terwijl jij afstand houdt.”
– “Waarom wil je geen seks meer met mij?”

Respect en Erkenning
Ruzies over respect en erkenning kunnen klinken als:
– “Je gaat uit met je vrienden zonder mij te vragen wat ik ga doen.”
– “Je geeft nooit waardering voor mijn werk.”
– “Volgens mij zie je niet hoeveel ik in het huishouden doe.”

Meer weten?

Stuur mij nu een Whatsapp en ik reageer binnen een paar uur op je bericht.